Pisałem już wielokrotnie o zaniedbanym parku wiejskim w Pakosławiu, a nawet zaproponowałem przejęcie parku wiejskiego przez gminę w zamian za urządzenie i ukwiecenie klombów w miejscach publicznych Pakosławia.

Po ubiegłorocznej „katastrofalnej” burzy, park był jednym wielkim rumowiskiem powalonych drzew, połamanych gałęzi, zniszczonej linii energetycznej, braku oświetlenia.

Dziś park wraca do dawnej, przedwojennej świetności, pięknieje z tygodnia na tydzień.
Mieszkańcy Pakosławia i Sołtys z Radą Sołecką co tydzień (w środy) organizują społeczne zaangażowanie mieszkańców przy usuwaniu gałęzi, wycinaniu zbędnych lub suchych drzew, porządkowaniu alejek spacerowych, odbudowaniu otoczenia muszli koncertowej, przywróceniu ławek parkowych i koszy na śmieci przy alejkach spacerowych.

Przy muszli urządzony został klomb kwiatowy, zaliczony do punktacji w konkursie zmagań V Turnieju Wsi. Nieoficjalnie mówi się o przywróceniu dawnego klombu przy wejściu do parku obok Przedszkola.

Na wniosek sołtysa – Michała Wawrzyniaka – w przywróceniu oświetlenia parkowego partycypował będzie budżet gminy.

A więc można! Wspólnym wysiłkiem można odbudować i utrzymać miejsca publiczne, będące nie tylko wizytówką miejscowości, lecz także przyjaznym i urokliwym miejscem do wypoczynku, spaceru z dziećmi, a także zdrowia. A zdrowie, to dzięki zieleni parkowej przemiana dwutlenku węgla w ożywczy tlen, szczególnie wiosną i jesienią, kiedy spalamy w naszych piecach szkodliwe dla zdrowia śmieci, plastyki, malowane lub mokre drewno, kiepskiej jakości zasiarczony węgiel, a nawet opony.

Klomb kwiatowy koło Przedszkola, to wspaniałe miejsce na ołtarz podczas procesji Bożego Ciała, także kolejne punkty podczas Turnieju Wsi. Park to najlepsza edukacja naszych przedszkolaków. Mądre przysłowie głosi: „Czym skorupka za młodu nasiaknie, tym na starość trąci”.

Wzorem sprzed 20 lat, kiedy sołectwo Pakosław za pieniądze z nagrody zakupiło sadzonki żywopłotu i przekazało do posadzenia mieszkańcom ulicy 40 Lecia, proponuje się zakupienie krzewów róż i przekazanie – na początek mieszkańcom ulic 22 Stycznia i Kolejowej – celem posadzenia i ukwiecenia ulicy przed każdą indywidualną posesją. A później zostaje już tylko pielęgnacja.

Mamy szansę na zbudowanie i urządzenie w Pakosławiu pięknego i atrakcyjnego traktu spacerowego - z parku wiejskiego, dalej wzdłuż ulicy 22 Stycznia i Kolejowej, ulicy Leśnej, dalej ścieżką rowerową od lasu wiejskiego na Górach Pakosławskich obok hipodromu do zalewu.
Szansę i jednocześnie ostatnią, gdyż finansowe wsparcie unijne skończy się w 2020 roku.

Od nas zależy, czy z tej szansy skorzystamy!

A oto migawki zdjęciowe z odnowionego parku w Pakosławiu.


Lipiec 2015r.                                                            Wójt – Kazimierz Chudy