Wysokość Stawek Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
zgodnie z uchwałą nr XXII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 25 października 2016 r.

1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosi:


• 11,50 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
• 22,00 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

 

 

2. Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzona jest działalność usługowa, handlowa, rzemieślnicza oraz nieruchomości typu szkoły, urzędy, instytucje, ogrody działkowe) ustala się stawki za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika o pojemności:


• W przypadku kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) 60 l – 14,00 zł,
2) 80 l – 18,00 zł,
3) 110 l – 20,00 zł,
4) 120 l – 22,00 zł,
5) 140 l – 24,00 zł,
6) 180 l – 29,00 zł,
7) 240 l – 33,00 zł,
8) 360 l – 46,00 zł,
9) 500 l – 63,00 zł,
10) 1100 l – 105,00 zł,
11) 4000 l (kontener) – 409,00 zł,
12) 5 m3 (kontener) – 460,00 zł,
13) 7 m3 (kontener) – 562,00 zł,
14) 8 m3 (kontener) – 613,00 zł,
15) 9 m3 (kontener) – 665,00 zł,
16) 10 m3 (kontener) – 703,00 zł,
17) 15 m3 (kontener) – 1482,00 zł,
18) 30 m3 (kontener) – 2518,00 zł,
19) 5 m3 (prasokontener) – 613,00 zł,
20) 7 m3 (prasokontener) – 920,00 zł,
21) 8 m3 (prasokontener) – 1074,00 zł,
22) 103 (prasokontener) – 1802,00 zł,
23) 12 m3 (prasokontener) – 2109,00 zł,
24) 16 m3 (prasokontener) – 2722,00 zł.

• W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów:
1) 60 l – 25,00 zł,
2) 80 l – 31,00 zł,
3) 110 l – 35,00 zł,
4) 120 l – 38,00 zł,
5) 140 l – 44,00 zł,
6) 180 l – 50,00 zł,
7) 240 l – 57,00 zł,
8) 360 l – 79,00 zł,
9) 500 l – 109,00 zł,
10) 1100 l – 180,00 zł,
11) 4000 l (kontener) – 704,00 zł,
12) 5 m3 (kontener) – 792,00 zł,
13) 7 m3 (kontener) – 968,00 zł,
14) 8 m3 (kontener) – 1056,00 zł,
15) 9 m3 (kontener) – 1144,00 zł,
16) 10 m3 (kontener) – 1210,00 zł,
17) 15 m3 (kontener) – 2553,00 zł,
18) 30 m3 (kontener) – 4335,00 zł,
19) 5 m3 (prasokontener) – 1056,00 zł,
20) 7 m3 (prasokontener) – 1584,00 zł,
21) 8 m3 (prasokontener) – 1848,00 zł,
22) 10 m3 (prasokontener) – 3103,00 zł,
23) 12 m3 (prasokontener) – 3631,00 zł,
24) 16 m3 (prasokontener) – 4687,00 zł.

 

 

 

 

Uwaga!
Przy obliczaniu miesięcznej opłaty należy pamiętać, iż częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej na terenie KZGRL wynosi 1 raz w miesiącu. W przypadku, gdy odpady odbierane są częściej (na wniosek właściciela nieruchomości), stawkę za pojemnik należy przemnożyć razy ilość wywozów w miesiącu.

3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat części zamieszkałej i niezamieszkałej.

Więcej informacji na stronie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

 


Pliki do pobrania:
harmonogram_odbioru_odpadow_komunalnych.pdf