Zbiornik Pakosław położony jest na gruntach miejscowości Pakosław i Sowy bezpośrednio przy rzece Orli. Grunty pod zbiornik zostały wykupione od rolników i należące do Gminy w ilości około 20,00 ha. Prace projektowe rozpoczęto w 2003 roku i zakończono w 2005. Roboty budowlane rozpoczęto w grudniu 2005 roku a zakończono pod koniec roku 2006. Wykonawcą robót było konsorcjum 3 firm z Konina, Lublińca i Grodziska Wlkp.
Zbiornik jest wykorzystywany do celów retencyjnych oraz rekreacji i wypoczynku.

Parametry:
a) Zbiornik:
 • powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję - 55,19 ha
 • powierzchnia lustra wody przy max. P.P. - 29,80 ha
 • powierzchnia lustra wody przy normalnym P.P. - 26,60 ha
 • rzędna max. P.P. - 94,45 m npm
 • rzędna normalnego P.P. - 92,40 m npm
 • objętość przy max. PP. -1,01 mln m3
 • objętość przy normalnym P.P. - 0,33 mln m3
 • pojemność przeciwpowodziowa - 0,68 mln m3
 • średnia głębokość przy max. p.p. - 3,40 m
 • średnia głębokość przy normalnym P.P. - 1,30 m
 • rzędne korony nasypu wokół zbiornika - 95,50 - 96,50 m npm
 • nachylenie skarp - odwodna - 1:6 i 1:4
 • nachylenie skarp - odpowietrzna - 1:3
 • umocnienie skarp - humusowanie i obsiew mieszanką traw
b) Budowla wpustowa:
 • lokalizacja - km 32+715 rzeki Orli
 • długość całkowita - 68,00 mb
 • długość przewodu rurowego 1000 mm - 58,90 mb
 • konstrukcja wlotu i wylotu - żelbetowa, dokowa
 • wlot i wylot wyposażone w zastawki obustronnego działania typu „HAM-BAKER"
 • dostęp do budowli - schody skarpowe
 • umocnienia - kosze siatkowo-kamienne, palisady, humusowanie i obsiew mieszanką traw
c) Budowla spustowa
 • lokalizacja - km 31+850 rzeki Orli
 • długość całkowita - 68,00 mb
 • długość przewodu rurowego 2 * 1000 mm - 58,90 mb
 • konstrukcja wlotu i wylotu - żelbetowa, dokowa
 • wylot wyposażony w zastawkę obustronnego działania typu „HAMBAKER"
 • wlot wyposażony w kratę
 • komora zasuw żelbetowa z zasuwami klinowymi DN 1200 mm - 2 szt.
 • dostęp do budowli - schody skarpowe
 • umocnienia - kosze siatkowo-kamienne, palisady, humusowanie i obsiew mieszanką traw

Do rekreacji i wypoczynku pobudowano:
- ścieżkę pieszo – rowerową wraz z elementami małej architektury i placem zabaw
- zagospodarowano teren poprzez:
- budowę pomostu,
- oświetlenia i zasilania energetycznego
- budowę restauracji „Bistro nad zalewem”
- posadzono drzewa
- budowę boiska do siatkówki plażowej
- pobudowano parking
- płytę taneczną
- wyznaczono strzeżone miejsce do kąpieli w okresie wakacyjnym

Zbiornik został zarybiony i nadzór sprawuje koło wędkarskie „Orlinek”