Wczoraj, 19 lipca na zaproszenie Starosty Rawickiego – Adama Sperzyńskiego gościliśmy w naszej gminie Andżelikę Możdżanowską – Senator RP, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, założycielkę Stowarzyszenia „Po Prostu Pomagam”.

Pani Minister przyjęła zaproszenie na „Powiatowe Country – Przepustkę do Mrągowa”, uczestniczyła na trasie od Golejewka do zalewu w paradzie motocykli i samochodów.

Podczas przejazdu Pani Minister była pod wrażeniem czystości i estetyki naszych miejscowości, ponadto zwróciła uwagę na kompleks oświatowo – sportowy i pałac z parkiem w Pakosławiu, a szczególnie na kompleks rekreacyjny nad zalewem i otoczone zielenią Sowy z ładnymi zagrodami wiejskimi.

Podczas pożegnania podkreśliła innowacyjność rozwiązań wdrażanych w „małej” pakosławskiej gminie, a szczególnie dbałość władz gminy o obiekty oświatowe, sportowe i rekreacyjne, a także troskę władz gminy o wypoczynek mieszkańców.

Zaprosiła nas do Warszawy na rozmowy - z innowacyjną dokumentacją przykrycia lodowiska i z dokumentacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sowach.

Pani Minister w ramach Senackiej Komisji Kultury, obiecała wspierać „Przepustkę do Mrągowa” i nasze grupy taneczne tańczące country – „Pakę”, „Młodych Chojnioków” i grupę rewelacyjnie tańczących, a jednocześnie amatorsko dorosłych mieszkańców gminy.


Lipiec 2015r.                                                            Wójt – Kazimierz Chudy