Jeszcze w sierpniu 2016 r i później w materiałach instruktażowych o wprowadzeniu reformy edukacji czytaliśmy o możliwości tworzenia filii małych szkół wiejskich.
Takie też uzgodnienia zawarliśmy z przedstawicielami Delegatury Kuratorium z Leszna podczas spotkania w dniu 5 grudnia 2016r w „ratuszu” w Jutrosinie, takie też ustalenia podjęliśmy podczas spotkania Gminnego Zespołu d/s reformy Oświaty w dniu 20 grudnia 2016r.
Dziś wiemy, że Ministerstwo Edukacji wycofało się z pomysłu szkół filialnych. W najbliższy piątek, 27 stycznia br Wojewoda Wielkopolski organizuje w Poznaniu konferencję „Małe szkoły w systemie oświaty”.
Co się kryje pod nazwą „Małe szkoły na terenach wiejskich”?
W naszej gminie zdezorientowani, zaniepokojeni, a nawet częściowo skłóceni są rodzice dzieci z obwodu szkolnego Sowy (miejscowości Osiek, Pomocno, Zaorle, Sowy , Białykał). Rodzice chcą u siebie 3 – oddziałowego Przedszkola Samorządowego i chcą Szkoły Podstawowej – tylko czy z klasami 1 – 4 lub 1 – 3 , czy 8 letniej?
Jeśli 8 – letnia to dwuzmianowa?
Czekamy więc do piątku – 27 stycznia br na spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim.
A oto, co w „Rzeczpospolitej” z 20 stycznia 2017 r w artykule „Walka PiS o samorząd będzie ostra” o reformie oświaty powiedział prezes Władysław Kosiniak – Kamysz:
Pytanie dziennikarki: „A da się obarczyć winą samorząd za bałagan przy reformie edukacji? Podobno tak nawet zastała pomyślana, by na lokalne władze spadała odpowiedzialność....”
Prezes: „Tak właśnie jest. Już mamy próbę spychania odpowiedzialności na samorządowców za zwolnienia nauczycieli. Rząd nie chce zwolnień, ale w sytuacji większych kosztów inwestycyjnych przekształcenia szkół, nie daje na to pieniędzy. Sto procent politycznej odpowiedzialności za reformę edukacji ponosi PiS. Nikt inny. Forsują ją wbrew opiniom nauczycieli, rodziców, ekspertów i samorządowców. Nie pozwolimy, by PiS odpowiedzialność za złą reformę z siebie zrzuciło”.


Styczeń, 23.01.2017 r                                               Wójt – Kazimierz Chudy