Minął półmetek VII kadencji samorządów gminnych, na przełomie listopada/grudnia ubr ocenialiśmy dokonania rawickich gmin i powiatu za pośrednictwem specjalnego dodatku do „Życia Rawicza”.

Rozpoczął się też nabór wniosków o dofinansowanie z pomocy unijnej lat 2014 -2020. Nasze pięć wniosków zostało ocenionych wysoko, stąd otrzymamy dofinansowanie na:

- budowę drogi gminnej Golejewko – Ostrobudki – Góreczki Wielkie,

- opracowanie programu rewitalizacji „centrum Pakosławia”,

- budowę kanalizacji sanitarnej w Sworowie.

Czekamy na rozpatrzenie odwołania od Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z WRPO dwóch zadań:

- budowy ścieżki rowerowej Pakosław – zalew – Sowy,

- budowy ścieżki powiatowej Rawicz – Słupia Kapitulna – Chojno – Pakosław – Osiek.

            Z braku środków własnych budżetu gminy nie otrzymaliśmy dofinansowania, pomimo wysokiej oceny, na pokrycie dachu małego „Orlika” i „Łyżwinka” w Pakosławiu.

            Dominującym tematem roku 2016 była reforma systemu oświaty z likwidacją gimnazjów, a dodatkowo w regionie leszczyńskim „obrona” przed planowaną kopalnią węgla brunatnego (obszar gmin Miejska Górka, Krobia, Poniec).

            W pejzaż gminy „wpisało się” już na stałe wzgórze o wysokości blisko 20 metrów, z dwoma torami saneczkowymi i stokiem narciarskim o długości 300 metrów, powstałe z odmulenia i pogłębienia zalewu.

            Innym charakterystycznym obiektem, przy drodze powiatowej Pakosław – Dubin, jest budowany hotel z restauracją w lesie w Osieku.

 

Jaki 2016 rok był dla Gminy Pakosław

 

Po raz kolejny zima była łagodna i krótka, z niewielkim śniegiem i dwudniowym mrozem – 10 -15 C w dniach 4-5 stycznia.

Stąd też lodowisko czynne było wyjątkowo tylko przez 3 tygodnie – od 9 stycznia do 1 lutego. Przedłużenie sezonu do 3 miesięcy nastąpić może tylko w przypadku przykrycia lodowiska dachem.

Ciepłe dni nadeszły już w lutym, lato nie było tak upalne jak w roku 2015, jesienią spadło dużo deszczu.

W roku 2016 pożegnaliśmy:

Tomasza Michalskiego z Golejewka – sołtysa (lat 70), Krystynę Hądzlik z Pakosławia (lat 69), Martę Izydorczak z Pakosławia (92 lata), Gabrielę Sikorską z Golejewka – żonę organisty z Golejewka (lat 89), Jana Dalibora z Pakosławia  - nauczyciela, wieloletniego dyrektora szkół (lat 78), Małgorzatę Przewoźną z Ostrobudek - przewodniczącą KGW (lat 57), Franciszka Szymkowiaka z Osieka – mistrza murarskiego, najbardziej znanym dziełem była odbudowa z ruin pałacu w Pakosławiu (lat 81),Krzysztofa Kasprzaka z Jutrosina – zasłużonego dla Samorządu pracownika Urzędu Miasta (lat 59), Krystynę Kasprzak z Pakosławia – położną (lat 77), Stanisława Durczewskiego z Łąkty – nauczyciela, dyrektora szkoły, pszczelarza (lat 86), Marka Binkowskiego z Chojna – rolnika, działacza ludowego (lat 69), Franciszka Twardego z Chojna – budowlańca (lat 63).

            Wydarzeniem roku była już czwarta edycja „Country nad zalewem” z wieczorną gwiazdą – Gangiem Marcela, a także organizowane w Pakosławiu rolnicze Dożynki Powiatowe. Kolejne wyróżnienia i nagrody zdobywał Zespół Tańca „Paka” z Pakosławia.

            Do historii przeszły też Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem papieża Franciszka, oraz pobyt w Parafii w Pakosławiu pielgrzymów z dalekiego Przylądka Dobrej Nadziei – z Cabe Verde (20-22 lipca).

            Na Dożynki wojewódzko – Diecezjalne do Liskowa z pięknym wieńcem, w imieniu powiatu rawickiego, wyjechały „Chojnianki” z Chojna.

            Zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu do zapoznania się z nową inicjatywą kulturalną – inwestowaniem w kameralne „Kino za Rogiem”. Stąd nasz wyjazd do Kowar i Wielenia k/Karpacza. Dobre warunki lokalowe na uruchomienie „Kina za Rogiem” widzimy przy szkołach w Chojnie lub Pakosławiu.

            Bardzo tendencyjnie i niesprawiedliwe przedstawieni zostaliśmy – jako samorząd – w audycji telewizyjnej „Sprawa dla reportera” Elżbiety Jaworowicz, wyemitowanej 20 października     2016r. Oskarżenia rodziny o bezprawne odebranie zaniedbanych zwierząt, dotąd jest rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a mieszkańcy Zaorla rację przyznają organom gminy.

Od 1 kwietnia ubr w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej uruchomiliśmy wypłatę dodatku dla dzieci „500+”.  O skali przygotowań i wielkości wypłat świadczy wzrost budżetu gminy o jedną czwartą, tj. o ponad 5.000.000 złotych.

Rok 2016 był też rokiem jubileuszy:

- 50 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Sowach,

- 60 lecia Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, z udziałem europoseł Krystyny Łybackiej i odsłonięciem pamiątkowej tablicy na budynku szkoły,

- 65 lecia Koła Łowieckiego „DROP”,

- 25 lecia partnerskiej współpracy i przyjaźni pomiędzy Pakosławiem i Moult (Francja), obchodzonych uroczyście w dniach 17-22 sierpnia ubr.

- 20 lecia funkcjonowania Spółdzielni Komunalnej „Wodociągi Gminne”,

- 10 lecia Firmy „ARMASZ” z Pakosławia,

- 4 lecia Stowarzyszenia „Włóczykije znad Orli”.

W grudniu ubr rozpoczęły się  bardzo intensywne przygotowania do reformy systemu oświaty, najpierw od spotkania z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Lesznie, następnie gminnego zespołu ds. reformy oświaty, następnie rozmów z mieszkańcami.

            Wypracowano model funkcjonowania oświaty w trzech obwodach szkolnych: Pakosławiu, Chojnie i Sowach, z włączeniem Gimnazjum Gminnego do ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. Samodzielne 3- oddziałowe Przedszkola samorządowe funkcjonować będą od 1 września 2017r w Pakosławiu, Chojnie i Sowach oraz 8 – letnie Szkoły Podstawowe w Chojnie, Pakosławiu i Sowach. Starsze roczniki „podstawówki” z Pakosławia i Sów naukę kończyć będą w pomieszczeniach klasowych obecnego Gimnazjum.

            Od 1 stycznia 2018 roku obsługę finansowo – księgową dla jednostek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej, ośrodka kultury i biblioteki gminnej sprawować będzie Centrum Usług Wspólnych.

            W ubiegłym roku Firma TARCZYŃSKI z Ujeźdźca Małego podjęła starania o przejęcie nieczynnego zakładu masarniczego w Białymkale.

            Warszawska Firma MORIS SPORT złożyła nam ofertę modernizacji obiektów sportowych w Pakosławiu w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Modernizacją mogłoby być objęte: przykrycie dachem „Małego Orlika”, zabudowa „bursy sportowej” na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej, nawierzchnia kortu tenisowego, tartanowa bieżnia przy boisku piłkarskim, boisko treningowe dla piłki nożnej.

            Pod „bursę sportową” przebudowany został dach budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu – inwestycja za ponad 630.000 zł sfinansowana w całości z budżetu gminy. 

            Na budowę parkingu wewnętrznego dla autobusów przy budynku Gimnazjum wydano 59.000 zł.

            Budowa 330 – metrowego odcinka drogi asfaltowej – koszt zadania 150.000zł

            Z trylinki ułożono drogę w Dębionce – koszt zadania 126.000 zł.

            Z tego samego materiału wykonano drogę w Sowach „Pod lasem” – koszt zadania 65.000zł.

            Inwestycją wojewódzką było odmulenie i pogłębienie zbiornika retencyjnego „zalew” – koszt zadania 1.200.000zł.

            Wspólnie z gminą Jutrosin zakupiono drugi samochód Skodę Yeti, który od 26 października ubr jest w dyspozycji policjantów z Rewiru Dzielnicowych z Pakosławia.

            Półmetek VII kadencji pokazał, że nie tylko stabilna jest kondycja finansowa budżetu gminy, z wyprzedzaniem spłacane jest zadłużenie, to jeszcze przybywa inwestycji gminnych – łącznie w 2016 na wartość 1.030.000 zł.

            Podkreślić też należy aktywność sołectw w wykorzystaniu funduszu sołeckiego, na dbałość o miejsca publiczne oraz przygotowanie dokumentacji pod kolejne zadania inwestycyjne.

 

Luty, 05.02.2017r                               Wójt – Kazimierz Chudy