Serwis strony samorządowej „Wspólnota” zamieścił w tym roku pierwszy ranking z nazwą „Polityka samorządowa gmin”.

W wprowadzeniu do rankingu autor stwierdza, że samorządy obniżają podatki, traktując ten zabieg jako tradycję i ukłon w stronę swoich mieszkańców. Czy słusznie?

     Swobodę w prowadzeniu polityki podatkowej mają tylko samorządy na szczeblu gminnym (miejsko-gminnym). Obowiązujące maksymalne stawki podatków mogą być obniżone w niewielkim stopniu i samorządy do tego narzędzia sięgają. Niektóre do tego stopnia, że włodarze głosili hasło „nasza gmina wolna od podatków”. Hasłowy slogan był nie tylko kontrowersyjny, lecz często kończył się karierą polityczną włodarza. Bo, z czego w takim przypadku sfinansować potrzeby wspólnoty lokalnej, szczególnie w oświacie, pomocy społecznej, utrzymaniu dróg i ulic, oświetleniu, bezpieczeństwie mieszkańców.

     Większość ekspertów uważa, że płacenie podatków lokalnych powinno być podstawą dochodów budżetowych gmin. Jednocześnie podatki wpływają na zainteresowanie mieszkańców polityką samorządową, wzmacnianiem gospodarności i oszczędnościami w wydatkach publicznych.

     Serwis „Wspólnoty” zamieścił ranking polityki podatkowej wszystkich samorządów w Polsce. Po pierwsze – rzuca się w oczy naśladownictwo podatkowe. Wśród gmin, o bardzo niskich podatkach są gminy z województwa lubelskiego. W pierwszej trzydziestce w kraju o najniższych podatkach są aż 23 gminy są z lubelskiego. Po drugie – generalnie widać, że stawki podatkowe są niższe w gminach biedniejszych, a wyższe w bogatych.

     Najbardziej fiskalną gminą jest Warszawa – wartość średniej stawki wynosi 99,6% maksymalnej. Tuż za nią znajduje się kilka mniejszych gmin: Świebodzice (99,%), Hel (99,36%), Jeżów Sądecki (99,27%) i Wejherowo (99,10%).

     A jak wyglądały stawki podatków w latach 2013-2015 w gminach rawickich? Nie były to stawki maksymalne, w każdej z rawickich Gmin w portfelach podatników zostaje kilkaset tysięcy złotych. Na przykład w gminie Pakosław za 2015 skutki obniżenia podatku – 580.297,90 zł, skutki udzielonych ulg i umorzeń – 45.997,13 zł.

Średnia stawka podatków, jako procent możliwych do zebrania w latach 2013 -2015 wyniosła:

1. W grupie miast powiatowych (na 267 miast)

poz. 55 – Rawicz – 84,08%

2. W grupie innych miast

            poz. 201 – Miejska Górka – 82,11%

            poz. 239 – Jutrosin – 83,77%

             poz. 339 – Bojanowo – 87,28%

3. W grupie gmin

             poz. 896 – Pakosław -83,92%

Zaprzyjaźniona z nami Wisła jest bardziej fiskalna – 92,85%, podobnie Paszowice – 94,13%.

     Należy zadać sobie pytanie, czy dostrzegany i doceniany jest „ukłon” w stronę mieszkańców?

Większość samorządowców ocenia, że nie sprawdza się hasło „nasza gmina wolna od podatków”.

Mieszkańcy oczekują zaangażowania gospodarczego, inwestowania i rozwoju. Co 4 lata, podczas wyborów samorządowych udzielają pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi. Pozytywnej w Wielkopolsce, gdzie wymiana włodarzy następuje najrzadziej w kraju, a jednocześnie włodarze legitymują się najdłuższym stażem w samorządach.

 

 

Luty, 13.02.2017r                                   Wójt – Kazimierz Chudy