Budżety większości gmin w Polsce opierają się na dotacjach i subwencjach. Tylko 87 samorządów wyróżnia się wysoką samodzielnością finansową – wynika to z ogłoszonego w dniu 18 lutego 2017r przez Serwis Samorządowy PAP rankingu Zrównoważonego Rozwoju Gmin.

     Najwyższą samodzielność finansową osiągnęły: gmina Kleszczów (96,82%), Rewal (88,99%), Międzyzdroje (84,77%), Polkowice (84,41%), Kobierzyce (83,47%), Jerzmanowa (82,75%).

     Najniżej, po około 15% wpływów dochodów własnych do budżetu wykazały:

gmina Janowiec Kościelny (14,87%), Lipnica Wielka (15,47%), Jednorożec (15,62%), Aleksandrów (16,12%).

     Do dochodów własnych w gminach należą podatki lokalne – podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy płacony w postaci karty podatkowej i wpływy z wynajmu majątku gmin.

     A jaką pozycję, w porównaniu z 2478 gminami w kraju, w samodzielności finansowej zajmują gminy rawickie?

 

Poz. 676

Rawicz

52,61%

Poz. 1272

Miejska Górka

41,35 %

Poz. 1373

Bojanowo

39,83%

Poz. 1771

Jutrosin

33,80%

Poz. 1825

Pakosław

33,09%

 

Zaprzyjaźniona z nami Wisła i Paszowice wykazują zdecydowanie wyższą samodzielność finansową:

 

Poz. 138

Wisła

67,11%

Poz. 912

Paszowice

47,68%

 

 

     Gdy do wskaźnika finansowego naszej gminy – 33,09% dołożyć kwotę 626.195.03 zł pozostawioną w kieszeniach podatników w wyniku zastosowanych u nas obniżonych stawek podatkowych i umorzeń, czyli około 4-5%, to wskaźnik finansowy gminy Pakosław wyniósłby około 37,00%. Zestawienie umniejszonych podatków w gminach powiatu rawickiego zamieszczone zostało na stronie internetowej gminy w artykule „Polityka podatkowa gminy – lata 2013 -2015” z 13 lutego 2017r.

 

 

 

Luty, 23.02.2017r                                     Wójt – Kazimierz Chudy