Dnia 21 lutego 2017 roku odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Pakosław.

 

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

- określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosław,

-zgłoszenie sołectwa Chojno, Pakosław, Niedźwiadki,Osiek do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi",

- zmiany Uchwały Nr XXVIIII/219/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Pakosław oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Pakosław,

-ustalenia wysokości i zasad przyznawania zryczałtowanych kwartalnych diet dla sołtysów,

-zmiany budżetu gminy na 2017 rok,

- przyjęcia sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2016 r,

- zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

 

Radni wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz przyjęli sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Mirosław Biechowiak