Zgodnie z podpisaną umową do 15 września br. wykonane mają zostać roboty budowlane związane z przebudową drogi Golejewko – Ostrobudki o długości ok. 3,23 km, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Golejewko do skrzyżowania (za wsią Ostrobudki) z drogą prowadzącą do Góreczek Wielkich (Baranowa). Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu nawierzchni jezdni od 0,5 do 1,5 m, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego, wyprofilowaniu skarp i dna rowów przydrożnych.

Natomiast Powiat Rawicki w ramach porozumienia wykona roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej 5484P (Rawicz – Dubin), na części odcinka znajdującego się między miejscowościami Chojno i Golejewko. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki z masy bitumicznej na całej szerokości drogi na powierzchni ok. 400 m2.

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie było przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Marzec 2017r.

Przemysław Turbański

                                                         Galeria zdjęć: