„Program rewitalizacji obszaru poprzemysłowego
 i renowacja parku w Pakosławiu”

 

W dniu 12 stycznia 2017 roku podpisana została umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Pakosław, w wyniku której Gmina Pakosław ma otrzymać dotację na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosław.

Całkowity koszt zadania pn. „Program rewitalizacji obszaru poprzemysłowego i renowacja parku w Pakosławiu” wynosi 40.000 zł. Dofinansowanie wynosi łącznie 90% kosztów kwalifikowanych, tj. 36.000 zł, zaś pozostałe 10 % wartości zadania, tj. 4.000 zł finansowane jest z Budżetu Gminy Pakosław.

Dotacja współfinansowana jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz w 15 % z budżetu państwa.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pakosław wstępnie przewiduje konieczność rewitalizacji obszaru obejmującego swoim zakresem część miejscowości Pakosław znajdującą się na północ od linii tworzonej przez ul. Młyńską i ul. 40-lecia. Na terenie tym znajduje się m.in. kościół parafialny, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, gimnazjum gminne, przedszkole oraz park wiejski wraz z muszlą koncertową.

            Przemysław TurbańskiZałączniki: