Realizacja programu Samorządnej Rzeczpospolitej nastąpiła najpierw w roku 1990, poprzez odbudowę samodzielności społeczności gminnych, a następnie w roku 1998, poprzez odbudowę Polski powiatowej oraz stworzenie podmiotów polityki regionalnej- samorządowych województw.

Od 1990 roku polskie gminy, a później powiaty i regiony zmieniły Polskę. Stały się największym inwestorem w Polsce, nadrabiające zapóźnienia cywilizacyjne PRL-u w infrastrukturze. To po 1990 roku zbudowano wodociągi, kanalizacje sanitarne, oczyszczalnie ścieków, drogi lokalne, później obiekty oświatowe- szkoły i przedszkola oraz obiekty sportowe.

Poziom zaufania obywateli do samorządu jest najwyższy wśród wszystkich instytucji życia publicznego, na drugim miejscu jest straż pożarna, kilkakrotnie przekracza zaufanie do Sejmu, Senatu i partii politycznych.

 Dziś chce nam się ten dorobek odebrać, poprzez centralizację spraw publicznych, ograniczanie czynnego i biernego prawa wyborczego obywateli, poddanie kontroli radnych (kandydaci na radnych zgłaszani tylko przez partie polityczne). A więc powrót do PRL-u bis i to z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Spotkaliśmy się w Warszawie pod hasłem sprzed 36 lat: Samorząd - Twój Los w Twoich rękach.

W sali obrad zgromadziła się reprezentacje ponad 1600 samorządowców - Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Województw RP, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

W wyniku obrad podjęliśmy dwa podstawowe dokumenty, które przedstawimy do uchwalenia radom gmin (miast i gmin), radom powiatów, sejmikom wojewódzkim. Pierwszy dokument - to Karta Samorządności (zamieszczona poniżej), drugi - to Apel dotyczący obrony samorządności terytorialnej (zamieszczony poniżej).

Ponadto w obronie samorządu powołaliśmy w dniu 16 marca 2017 roku SAMORZĄDOWY KOMITET PROTESTACYJNY.

 

Marzec 2017r.                                                             Wójt - Kazimierz Chudy  

           Załączniki: