wobec proponowanych zmian ustrojowych w samorządzie lokalnymZałączniki: