„Wspólnota” na stronie internetowej w dniu 14 kwietnia 2017 roku opublikowała ranking dotacji pozyskanych przez samorządy z funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie w latach 2011-2015.

W trzech gminach (dwóch wiejskich i jednym niewielkim miasteczku) to ponad 1.000 zł w przeliczeniu na mieszkańca, w 67 samorządach ponad 400 zł na mieszkańca, a w 695 ponad 100 zł na mieszkańca.

A jak wygląda wielkość pozyskanej pomocy unijnej na bieżące zadania unijne przez placówki oświatowe (przedszkola i szkoły) w powiecie rawickim?

 

Pozycja rankingu

Jednostka samorządowa

Suma pomocy –

per capita

226

Powiat rawicki

18,73 zł

 

213

Miasto powiatowe

- Rawicz

 

5,21 zł

 

359

Małe miasto

- Jutrosin

 

17,74 zł

402

Miejska Górka

13,36 zł

506

Bojanowo

0,00 zł

 

1179

Gminy wiejskie

- Pakosław

 

16,01 zł

 

Mamy dużą szansę na poprawienie pozycji w rankingu, gdyż pakosławski wniosek z projektu „Program wspomagający uczniów i szkoły w gminie Pakosław” znalazł się na pierwszym miejscu w województwie, na kilkadziesiąt złożonych projektów i może otrzymać dofinansowanie w kwocie 1.459.295 zł. Warunkiem dofinansowania jest złożenie projektu inwestycyjnego na zadaszenie małego „Orlika” i „Łyżwinka” oraz pozytywna ocena i wsparcie finansowe zadania inwestycyjnego.

Czekamy na ogłoszenie naboru wniosków, jednak już dziś musimy opracować projekt techniczny zadaszenia, sporządzić kosztorys i uzyskać pozwolenie na budowę.

Inwestujemy w uczniów i młodzież, dlatego nie powinniśmy „żałować” środków własnych budżetu gminy z odkładanego z roku na rok zadania, jakim jest zadaszenie „Orlika” i „Łyżwinka”.

 

 

 

 

Kwiecień, 18.04.2017r                          Wójt – Kazimierz Chudy