KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

oraz użytkowników butli gazowych z gazem płynnym LPG (propan-butan)

 

 

 

PINB w Rawiczu w związku z licznymi tragicznymi zdarzeniami, jakie miały ostatnio miejsce na terenie Polski, związanymi z użytkowaniem butli gazowych LPG przypomina o zakazie stosowania
w jednym budynku gazu płynnego LPG (propan-butan) i gazu z sieci gazowej (gaz ziemny).

Oznacza to bezwzględny zakaz używania butli gazowej podłączonej do kuchenki gazowej lub innego urządzenia gazowego, np. podgrzewacza wody, w budynku wyposażonym w instalację gazową z sieci gazowej. Powyższy zakaz wynika z §157 ust.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jednocześnie informuje się, że butli gazowych nie można przechowywać w pomieszczeniach,
w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu (piwnice, sutereny itp.).

 

Ponadto przypomina się użytkownikom butli gazowych na gaz płynny, że butla wraz zaworem podlega dozorowi technicznemu i za jej stan techniczny odpowiada dystrybutor. Natomiast reduktor gazu przykręcany bezpośrednio do zaworu butlowego wraz z przewodem elastycznym są elementami instalacji zasilającej i nie podlegają dozorowi technicznemu. Dlatego ważnym jest, aby w trakcie rocznych kontroli okresowych obiektów budowalnych – w tym instalacji gazowych – odbywało się sprawdzenie stanu reduktora, stanu przewodu elastycznego do podłączenia pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli. Przewód taki powinien mieć oznaczoną datę użytkowania (jeżeli termin użytkowania upłynął, przewód należy wymienić na nowy).

 

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

 

 

Rawicz, dnia 08 maja 2017 r.