Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego życzymy wszystkim samorządowcom owocnej i docenianej pracy na rzecz lokalnej wspólnoty, jaka jest nasza Gmina.

     Życzymy sobie, aby nasza gmina dalej dynamicznie się rozwijała, była coraz piękniejsza, na niej się wzorowano, a mieszkańcy czuli się coraz bardziej związani z „małą ojczyzną”, jaką jest Gmina.

     Życzymy sobie stabilnego, rozsądnego prawa i zdrowych finansów, szczególnie w relacji Państwo i gminy.

    Życzymy sobie, aby obecnie rządzący naszym Państwem odstąpili od forsowanej centralizacji, od odbierania kompetencji gminom, od przerzucenia obowiązków bez należnych środków finansowych.

     Życzymy sobie, by odstąpili od odbierania demokratycznych praw obywatelom „małych ojczyzn”.

    Rada Gminy Pakosław podczas sesji w dniu 30 maja 2017r podejmie stanowisko w sprawie obrony demokracji lokalnej, a także uchwali „Kartę       Samorządności”. Decyzją podjęte przez Radę Gminy opublikowane zostaną warz ze sprawozdaniem z obrad sesji.

    Samorządność to największe osiągniecie wolnej Polski, to największe osiągniecie przemian po 1989 roku.

    Gdyby zaś spojrzeć na naszą Gminę, to na każdym miejscu widać postęp, widać kosztowne inwestycje i te pod ziemią infrastrukturalne i te w obiekty użyteczności publicznej.

Mogę to powiedzieć i udowodnić, bo w tej przebudowie uczestniczę od 35 lat.

     Bądźmy, więc dalej silni i nieustępliwi w obronie demokratycznych zasad.

Z okazji Święta samorządowcy składają najlepsze życzenia całej samorządowej rodzinie.

 

 

 

27 maja 2017r                                                      Wójt – Kazimierz Chudy