Przewodnim tematem czerwcowego spotkania były sprawy :

-prezentacja działań społecznych -  działalność CIS oraz świetlic środowiskowych w Rawiczu;

-omówienie organizacji turnieju wsi – czerwiec 2017;

-omówienie zadań z zakresu Obrony Cywilnej;

Pani Kinga Klemczak pracownik CIS w Rawiczu zatrudniona jako doradca zawodowy przedstawiła organizację Centrum Integracji Społecznej. Zaprezentowała wyroby wykonywane przez uczestników. Ponadto pani Kinga Klemczak omówiła funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Rawiczu.

 Galeria zdjęć: