Od poniedziałku 10.07.2017 r. na stronie internetowej Gminy Pakosław zamieszczona jest deklaracja uczestnictwa oraz ankieta wstępna doboru instalacji OZE, które należy złożyć w Urzędzie Gminy Pakosław w Referacie Gospodarki, Rolnictwa, Budownictwa (pok. 9) do 19.07.2017r. lub przynieść na wymienione spotkanie.

 

Wszelkie pytania dotyczące programu proszę kierować na adres p.turbanski@pakoslaw.pl lub s.stelmach@pakoslaw.pl lub pod nr. tel. 519 132 815.

 

W przypadku zebrania odpowiedniej liczny osób zainteresowanych, Gmina Pakosław rozważy złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Nabór projektów planowany jest na sierpień br., wobec czego wszystkich zainteresowanych założeniem na swojej posesji paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem w wysokości 85% zapraszamy do niezwłocznego zgłoszenia się pod nr. tel. 519 132 815 lub do Urzędu Gminy Pakosław do p. Stanisława Stelmacha lub p. Przemysława Turbańskiego.Załączniki: