Po zrealizowaniu programu budowy Orlików (w całej Polsce powstało kilka tysięcy)- obecnie Ministerstwo Sportu i Turystyki przystępuje do wdrożenia dwóch kolejnych programów: „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” i „Pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub edycja 2017”.

     Celem programów jest nie tylko modernizacja istniejących obiektów sportowych, lecz w następnych latach pobudowanie – w każdej gminie – jednego stadionu (boiska) lekkoatletycznego.

     Programy obejmują następujące zadania:

  1. Modernizację lub budowę strzelnic sportowych.
  2. Zadaszenie i wyposażenie w sprzęt stałych lodowisk (nie obejmują lodowisk ze składanych płyt).
  3. Wymianę nawierzchni kortów tenisowych i nawierzchni boisk z asfaltu, betonu, kostki betonowej.
  4. Modernizację sal gimnastycznych w szkołach.
  5. Budowę stadionów lekkoatletycznych z bieżnią 400 metrową i innymi urządzeniami lekkoatletycznymi.

     Przystąpienie do programu wymaga przygotowania odpowiedniej przestrzeni (terenu), na którym będzie można w najbliższych latach realizować inwestycje sportowo – oświatowe.

     Dlatego Rada Gminy uchwałą Nr XXVI/203 /17 z dnia 29 czerwca 2017r przystąpiła do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Pakosławiu, obejmującego obszar kompleksu oświatowo – sportowego w obrębie ulic Parkowej i Rolniczej w Pakosławiu.

Poniżej mapka obszaru objętego Planem Przestrzennym – obręb ul. Parkowa i ul. Rolnicza.

     Zapraszamy mieszkańców do składania uwag i propozycji podczas prac planistycznych – Urząd Gminy pokój nr 9 i 10.

Powyżej i poniżej mapka obszaru.

 

 

 

Lipiec, 10.07.2017r               Wójt – Kazimierz ChudyZałączniki: