Rewitalizacja, to inaczej odnowienie, ożywienie lub przywrócenie do funkcjonowania społecznego i gospodarczego ocenionego obszaru, obszaru obejmującego duży zakres działalności społeczno - gospodarczej i największą liczbę mieszkańców.

     W wyniku kilkumiesięcznych prac Zespołu d/s Rewitalizacji, wskazano w naszej gminie 6 obszarów, które wymagają odnowienia.

Są to:

  1. W sołectwie Pakosław (obszar ulic Olbina, Parkowa, Młyńska, część 22 Stycznia, Rolnicza, 40 Lecia)
  2. Sołectwo Sowy (od nr 55 do 87)
  3. Sołectwo Białykał i Halin
  4. Sołectwo Pomocno i Zaorle
  5. Sołectwo Sworowo – Skrzyptowo
  6. Sołectwo Kubeczki – Dębionka.

     Rada Gminy w Pakosławiu uchwałą Nr XXVI/201/2017 z dnia 29 czerwca 2017r przyjęła „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017 -2023”, program zarekomendowany przez Zespół d/s Rewitalizacji, poddany wcześniej dwukrotnie konsultacji społecznej mieszkańców. Szkoda, że niewielu mieszkańców uczestniczyło w konsultacjach zorganizowanych w Chojnie, Pakosławiu i Sowach.

     Teraz Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pakosław trafi do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który dokona ostatecznego jego zatwierdzenia.

     W grudniu 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów (85% dofinansowania) obszaru rewitalizowanego w Pakosławiu – obręb ulic Olbina, Parkowa, Młyńska, część 22 Stycznia, Rolnicza, 40 Lecia.

     Wybrane projekty winny aktywizować mieszkańców do wspólnego działania, do integracji społecznej, do rozwoju kulturalnego i edukacyjnego, do wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Druga część programu rewitalizacji to inwestycje – najwyżej punktowane będą wspólne i partnerów. Partnerami mogą być: parafia, szkoła i przedszkole, sołectwo, organizacje stowarzyszeniowe, podmioty prywatne np. pałac.

     Na dokonanie wyboru i przygotowanie dokumentacji czasu jest niewiele – około 4 miesięcy – gdyż w grudniu 2017r rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie unijne.

     Rywalizacja konkursowa gmin wielkopolskich będzie bardzo „ostra”, gdyż pula środków na poszczególne zadania jest ograniczona. Czas więc przystąpić do opracowania dokumentacji technicznych na wybrane zadania i uzyskanie pozwoleń budowlanych.

     Program Rewitalizacji Gminy Pakosław znajduje się do wglądu na stronie internetowej gminy (dokument w całości beneficjenta głównego i partnerów).

 

 

Lipiec, 12.07.2017r                                          Wójt – Kazimierz Chudy