Najgęściej zaludnioną gminą w Polsce jest podwarszawskie Legionowo – na 1km2 przypada tam blisko 4 tysiące osób.

     To blisko 1000 – krotnie więcej niż w gminie wiejskiej Lutowiska w województwie podkarpackim, która ma najniższą gęstość zaludnienia w kraju – podaje „Serwis Samorządowy. PAP”. z 20.07.2017r

    Średnia gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby na 1 km2, nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim rokiem i będzie raczej spadać, gdyż z roku na rok ubywa mieszkańców Polski. Nawet „zachęta” 500 + nie poprawia demografii naszego kraju, a jednocześnie drastycznie ubywa pracowników – szczególnie pracujących kobiet.

W naszej gminie też już odczuwamy brak rąk do pracy, dobrze, że tę lukę uzupełnią mieszkający u nas Ukraińcy.

     W gminie Legionowo zamieszkuje 3.998 osób na km 2 , w ostatniej z 2478 gmin – w Lutowiskach w województwie podkarpackim gęstość zaludnienia wynosi 4 osoby na km2.

     A jak jest w powiecie rawickim?

Miejsce 384

Gmina Rawicz

225 osób na 1 km2

Miejsce 861

Gmina Miejska Górka

91 osób na 1 km2

Miejsce 1163

Gmina Bojanowo

72 osoby na 1 km2

Miejsce 1283

Gmina Jutrosin

62 osoby na 1 km2

Miejsce 1285

Gmina Pakosław

62 osoby na 1 km2

 

Maleje liczba mieszkańców miast

     Mieszkańcy miast stanowią obecnie 60,2 procent ogółu ludności Polski. Nieznacznie, ale sukcesywnie rośnie liczba ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich – wyniki z raportu GUS na temat stanu i struktury ludności.

     Według GUS, przyczyną zjawiska jest postępujący od 2000 roku kierunek migracji ludności do gmin podmiejskich skupionych wokół dużych miast.

     Zainteresowaniem cieszą się też tereny wiejskie uzbrojone we wszystkie media (wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna, gaz ziemny, telefon – światłowód) i z przewagą obszarów zielonych (lasy, łąki).

     Zjawisko takie obserwujemy również w gminie Pakosław, gdyż najbardziej zabudowującymi się miejscowościami są Podborowo i Niedźwiadki (lasy) oraz Sowy i Osiek (woda, park, las).

     Od dawna gminę Pakosław nazywa się „Zieloną gminą” – przyrodniczo i politycznie.

 

 

Lipiec, 24.07.2017r                                            Wójt – Kazimierz Chudy