Gmina Pakosław informuje o możliwości zgłaszania szkód przez wszystkich poszkodowanych po piątkowej nawałnicy pod nr tel. 65 54 78 332

Wszystkie zgłoszenia muszą zostać poparte stosownym wnioskiem.

Wniosek do pobrania w załączniku.Załączniki: