Najbogatszą gminą od wielu lat jest Kleszczów (woj. Łódzkie), łączna suma dochodów w tej gminie w przeliczeniu na mieszkańca – wg. danych GUS – wyniosła 47 709 zł. w najbiedniejszej Gminie Komprachcice ( woj. Opolskie) tylko 2821 zł.

Na zestawienie zamożności gmin składają się:

  • dochody własne, czyli wpływy z podatków i opłat,
  • udziały w PIT i CIT,
  • subwencja ogólna,
  • dotacje celowe, w tym dotacja na wypłatę 500 +,

A oto jak przedstawia się zamożność gmin rawickich i ich pozycja w kraju:

  • 557      – Jutrosin                    - 4289,38 zł., w przeliczeniu na mieszkańca
  • 779      – Pakosław                 - 4120,45 zł.,
  • 926      – Miejska Górka         - 4036,75 zł.,
  • 1766    – Bojanowo                - 3671,73 zł.,
  • 2063    – Rawicz                    - 3517,09 zł.

 

Sierpień 17.08.2017 Wójt – Kazimierz Chudy