Natomiast najwyższe saldo migracji określające różnicę miedzy napływem a odpływem ludności nastąpiło w Warszawie (6571 osób), Wrocławiu (1603 osoby), Krakowie (1486 osób), Gdańsku (1244 osoby) i Rzeszowie (1125 osób).

Na stronie internetowej Serwisu Samorządowego PAP, możemy również poznać saldo migracji w powiecie rawickim. Na  2478 gmin w kraju rawickie gminy znalazły się na następujących miejscach:

  • 270             - Rawicz                     - (+51) – dodatkowe saldo,
  • 1478           - Pakosław                  - (-17) – ujemne saldo,
  • 1542           - Jutrosin                     - (-19) – ujemne saldo,
  • 1478           - Bojanowo                 - (-37) – ujemne saldo,
  • 1478           - Miejska Górka          - (-40) – ujemne saldo,

Ujemne saldo migracyjne jest niekorzystne dla gmin. Aby poprawić sytuację, skutecznym sposobem są uzbrojone tereny mieszkaniowe i wyznaczone miejsca pod rozwój działalności gospodarczej.

W naszej gminie budownictwo mieszkaniowe najkorzystniej rozwija się w Podborowie i Niedźwiadkach, a od września 2017 roku po uchwaleniu Miejscowego Planu Przestrzennego – do dyspozycji  inwestorów będzie 50 działek budowlanych w Pakosławiu – osiedle „Pod Lasem”.

Gotowa jest tez pod inwestowanie „Strefa gospodarcza” w Chojnie (szkoda że właściciel gruntów nie podejmuje propozycji sprzedaży terenów zainteresowanym inwestorom), trwają również prace planistyczne nad wyznaczeniem drugiej „Strefy Gospodarczej” Pakosław – Góreczki Wielkie.

 

 

Sierpień 17.08.2017 Wójt – Kazimierz Chudy