W Podborowie zakończono budowę kolejnego odcinka ulicy w kierunku tzw. „rynku” , a jeszcze fragment ulicy z trelinki zamierza wybudować inwestor prywatny.

Modernizację drogi gminnej poprzez poszerzenie, odbudowę rowów, położenie krawężników chodnikowych i ułożenie nawierzchni asfaltowej zakończono w Golejewku i Ostrobudkach – łącznie blisko 4 kilometry o nowych parametrach drogi gminnej. Teraz w rękach mieszkańców jest dbałość o pobocze drogi i ładne ukwiecenie.

Uzupełnianie nawierzchni asfaltowej wykonywane są w Chojnie.

Dwie inwestycje drogowe prowadzone są w Sowach. Od podstaw – z gruntowej na asfaltową – budowana jest ulica Turystyczna (kilometr ulicy prowadzonej do pól rolników i nad zalew – do projektowanego Domu Spokojnej Starości. Druga inwestycja to kontynuowanie budowy chodnika od szkoły do świetlicy wiejskiej.

W Pakosławiu lada dzień rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Rolniczej, następnie mieszkańcy przygotują nasyp pod chodnik z kostki brukowej.

W rozstrzygnięciu są przetargi na roboty drogowe w Osieku – budowę drogi dojazdowej z trelinki od Domu Pomocy Społecznej do Leśniczówki (I etap), oraz na drodze gminnej od powiatowej do lasu z nowobudowanym hotelem i restauracją.

Wyłaniany jest także wykonawca na budowę ulicy w Pomocnie – od budynku dawnej szkoły do tzw. „rynku” – inwestycja za blisko 200 000 zł.

Na 15 sołectw w gminie, aż w 8 prowadzone są roboty drogowe (łącznie około 6 kilometrów dróg i ulic). Na rozpatrzenie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego czeka odwołanie Starostwa Powiatowego oraz gminy Rawicz i Pakosław o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej z Rawicza do Osieka oraz z Pakosławia do Sów.

Dziwią więc na stronie „Życia Rawicza” wpisy internauty a może internautki o „nick-u”

  • Roman – „Czas na lepszą zmianę wreszcie będzie cos się działo na wioskach”
  • Olek – „Tylko nie z Pakosławia bo znowu we wioskach nic robione nie będzie”

Ponadto do dyspozycji sołectw z budżetu gminy co roku kierowane jest blisko 300 000zł. – w roku 2018 będzie to kwota 305.696,51 zł na fundusz sołecki. Dla przypomnienia mieszkańcom, którzy nie chodzą na zebrania wiejskie – fundusz sołecki przeznaczony jest na utrzymanie infrastruktury soleckiej – na świetlice, place zabaw, zieleńce i klomby, chodniki i zieleń uliczną, żywopłoty, parki wiejskie, na organizacje imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz na inwestycje i modernizacje obiektów sołeckich.

Doświadczenie kilku lat w rozliczeniu funduszu sołeckiego dowodzi, że jedna trzecia funduszu wystarcza na utrzymanie infrastruktury sołeckiej a dwie trzecie można przeznaczyć na inwestowanie.

Stąd radna Rady Gminy – Pani Danuta Pietruszka – Orozco wystąpiła z propozycją wydzielenia kwoty inwestycyjnej funduszu na budowę chodników, co roku w innej miejscowości w ramach zsumowania funduszu 15 sołectw. A za 200 000 zł. można wybudować około 0,5 kilometra chodników.

Pomysł utworzenia wspólnego „Funduszu Budowy Chodników” przedłożony zostanie sołtysom do konsultacji społecznych jeszcze w sierpniu, a wiec przed zebraniami wrześniowymi, podczas których uchwalane są plany funduszu sołeckiego na kolejny rok. Może pomysł uzyska akceptację i co roku zbudowany zostanie chodnik (lub dwa chodniki) według wcześniej ustalonego programu.

 

Sierpień 17.08.2017 Wójt – Kazimierz Chudy