Poniżej przedstawiamy adres strony na której są bieżące informacje o miejscowościach objętych awariami.

http://www.operator.enea.pl/infoosieci/wylaczeniaiawarie/masowe-awarie

Planowane wyłączenia:

http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=13