Druh Robert Panek otrzymał tak wysokie odznaczenie za szczególny i osobisty wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Pan Robert Panek poza swoimi obowiązkami wynikającymi z funkcji Komendanta wychodzi z inicjatywą dla nowych zadań i ulepszenia działalności OSP z terenu gminy Pakosław. W roku 2015 z własnej inicjatywy zorganizował i pozyskał środki na Turniej Wiedzy Medycznej pn. Potrafię Pomóc (pierwszy taki turniej w powiecie rawickim). Od zawsze wspierał działalność Ochotniczych Straży Pożarnych nie tylko tej wynikającej z mocy prawa. Corocznie wspiera organizację wszelkich uroczystości strażackich, a także pomaga w wszelkich sprawach dot. funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, jako Stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. Jego pasją jest i była do obecnej chwili działalność z młodzieżą w swej OSP oraz działających na terenie gminy, a zwłaszcza współpracą ze szkołami na terenie gminy. Z ramienia Zarządu Gminnego podjął prace w zakresie wzmocnienia szeregów OSP – poprzez organizowanie MDP, typowanie kandydatów na szkolenia funkcyjne, poprawy warunków garażowania samochodów i sprzętu, sukcesywnego doposażania jednostek w sprzęt pożarniczy, organizację każdego roku zawodów pożarniczych – szczebla gminnego dla OSP i MDP, zapewnieniu pełnej frekwencji ich udziału. Obecnie wspólnie z Zarządem OSP Pakosław podejmuje działania – celem pozyskania lekkiego samochodu pożarniczego wartości ok 200 tys. zł. – co pozwoli na bardziej aktywną i perfekcyjna pracę strażaków w czasie udziału w zwalczaniu skutków wypadków drogowych.

Podczas uroczystości wręczania odznaczeń Wojewoda skierował słowa uznania do odznaczonych osób i podkreślił, że wręczane odznaczenia państwowe i medale są symbolicznym podziękowaniem za wybitne zasługi na rzecz regionu.

Serdecznie gratulujemy Panu Robertowi Pankowi tak wysokiego odznaczenia i bardzo mocno dziękujemy za tak duże wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Pakosław.Galeria zdjęć: