Jaka to wtedy uboga była gmina! – bez wody, telefonów, asfaltowych dróg i ulic, z rowami ulicznymi bez kanalizacji i chodników. Jak siermiężne były szkoły i przedszkola, na terenie gminy nie było ani jednego boiska sportowego.

     Czterdziestolatkowie, trzydziestolatkowie i młodsi nie wiedzą, że Urząd Gminy funkcjonował przez blisko rok na parterze Domu Strażaka w Pakosławiu, a zima była wtedy ostra i śnieżna. Nie było Policji, Gminnej Spółdzielni „SCH”, Spółdzielni Kółek Rolniczych, Banku Spółdzielczego, w ciasnych pomieszczeniach funkcjonowała Poczta i Ośrodek Zdrowia z aptekami.

     Przez 35 lat wspólnie zbudowaliśmy samodzielną ekonomicznie i finansowo „małą ojczyznę”, gminę nowoczesną – o czym mówią zaprzyjaźnieni z nami partnerzy z Francji, Węgier, Czech i Ukrainy, a także partnerzy z Paszowic, Rzgowa, Ujazdu i Wisły.

     Jesteśmy niezależni finansowo i gospodarczo, natomiast martwimy się o reformy wprowadzane przez Państwo i stopniowe podporządkowywanie samorządów władzom centralnym.

     Nie zmarnowaliśmy minionych 35 lat, samorządność górowała nad polityką! Dogoniliśmy sąsiadów nie tylko w rozwoju, lecz w wielu dziedzinach zajmujemy czołową lokatę. Zbudowaliśmy potrzebną infrastrukturę - stacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, stację gazową, centralę telefoniczną i podłączone do nich dziesiątki kilometrów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, telefonicznych, a ostatnio sieć światłowodową. We wszystkich miejscowościach wymieniliśmy oświetlenie uliczne na energooszczędne (na zachodzie Europy oświetlenie wiosek wyłączane jest pomiędzy 2300 a 2400), a już bijemy na potęgę sąsiednie gminy kompleksem oświatowo – sportowym w Pakosławiu i nowoczesnymi placówkami oświatowymi. Już od ponad 10 lat nie jesteśmy zalewani wodą powodziową.

     Wszystkie miejscowości gminy połączone są drogami asfaltowymi (w tej dziedzinie jest jeszcze sporo do naprawienia), budowane są wewnętrzne ulice i chodniki. Czekamy na bezpieczne ścieżki rowerowe pomiędzy miejscowościami i nad zalew.

     Bardzo przedsiębiorczy są nasi mieszkańcy – w minionych 35 latach powstało ponad 200 podmiotów gospodarczych, dziś problemem są chętni do pracy.

     Otworzyliśmy też kolejne szanse rozwoju – dwie strefy gospodarcze - w Chojnie i Pakosławiu – Góreczkach Wielkich oraz dwie strefy mieszkaniowe nad zalewem i w Pakosławiu „Pod lasem”. Ostatnio uchwalono program rewitalizacji centrum Pakosławia w obrębie ulic Młyńskiej, Rolniczej, Parkowej, Olbina i 40 – Lecia.

     Od mądrości i zaradności samorządu gminnego i samorządów sołeckich zależeć będzie wykorzystanie opracowanych już dokumentacji technicznych i „otwartych” drzwi do instytucji pomocowych o wsparcie inwestycji technicznych i gospodarczych.

     Możemy sobie wspólnie gratulować!

     Potencjał w naszej gminie jest ogromny, szczególnie tkwi w młodych mieszkańcach – kończących naukę w szkołach technicznych i na uczelniach. Przygotowani są do przejęcia dorobku swoich poprzedników i dorobku gospodarczego rodziców.

 

 

Październik, 3.10.2017                                                                         Wójt – Kazimierz Chudy