Opowieść – opracowanie stanowi historyczny rys od początków państwa polskiego – nazywanego Koroną, później Rzeczpospolitą Obojga Narodów – do dziś.

Opisuje przemiany wsi rycerskich, pomocniczych i usługowych po wsie szlacheckie, biskupie (w pobliżu Słupia Kapitulna), pańskie, później wolne po uwłaszczeniu po dzisiejsze wsie i przysiółki.

     Autor skupia się na roli sołtysa i wójta (oczywiście wiejskiego) w rozwoju wsi.

W XIII wieku w Polsce trzecia droga przebudowy życia społeczno – gospodarczego na parterze ówczesnego społeczeństwa polegała na zakładaniu od podstaw nowej wsi zlokalizowanej na dziewiczym od zawsze terenie lub też wcześniej nawet zamieszkanym, ale potem opuszczonym i wyludnionym z powodu wojen lub innych przyczyn.

Tak powstał typ wsi na surowym korzeniu (łacińska nazwa – in cruda radice). Tych jednak nie było zbyt wiele – pisze autor.

Swoistą mutacją tego typu osad były tzw. wsie łanów leśnych. Z słowiańska nazywano je osiekami (występują w całej Polsce). Wsie o nazwie Osiek, w tym także z przymiotnikowymi dodatkami, znajdują się we wszystkich prawie dzielnicach, generalną zaś cechą tej kategorii wsi była i jest ich rozległość.

Nasz Osiek, liczący już ponad 700 lat, jest bardzo rozległy – sięga pod Pomocno, Domaradzice i folwark Zielony Dąb, a więc też jest wsią otoczoną pozostałością lasów, kiedyś puszczy.

Wiemy więc, skąd pochodzi ta historyczna, a jednocześnie ładna nazwa Osiek. Wiemy też, że od początków parafii dubińskiej Osiek, Pomocno i Zaorle należały do Dubina. Stąd sołectwom Osiek, Pomocno i Zaorle należy się podziękowanie za wsparcie finansowe Dubina podczas tegorocznych obchodów 750 lecia miejscowości Dubin (miasteczka przez wiele wieków).

Jednocześnie też doświadczamy, że budowa infrastruktury w tak rozległej miejscowości jaką jest Osiek jest bardzo kosztowna (sieć wodna, kanalizacyjna, deszczowa, telefoniczno - światłowodowa, oświetleniowa, nawierzchnie drogowe). Obecnie inwestujemy w drogę (ulicę) tzw. Kasztanową obok parku (I etap budowy).

 

 

Listopad, 2.11.2017r                                       Wójt – Kazimierz Chudy