Jest szansa na odbudowę! Szansa na pozyskanie funduszy unijnych i to z dwóch programów:

- z WRPO w połączeniu z projektem miękkim, z 85% dofinansowaniem, jednak wniosek trzeba złożyć w terminie do 24 listopada 2017r.

- z PROW na obszary wiejskie, z dofinansowaniem do 500.000 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej lub na obiekt zabytkowy, na jeden cel w miejscowości i jeden wniosek z gminy (poprzednia Odnowa Wsi), termin składania wniosków w I kwartale 2018r

     Dotąd duże środki finansowe kierowaliśmy na budowę placów zabaw dla dzieci. Dziś w każdej miejscowości naszej gminy mamy dobrze wyposażone miejsca zabaw dla najmłodszych, na przykład w Sowach aż cztery – dwa samorządowe i dwa prywatne.

     Teraz czas na seniorów, którzy stanowić będą najliczniejszą grupę społeczności, szczególnie po obniżeniu wieku emerytalnego. Właśnie polityka senioralna i wydatki z nią związane staną się za kilka lat najważniejszym zadaniem gmin i władzy centralnej.

     Pierwszą pomoc już zaproponowano z programu „Senior Wigor”, także zaczęto już przygotowywać większe środki, w tym unijne na modernizację lub adaptację obiektów służących seniorom.

     I właśnie dla społeczności senioralnej, na Dom Dziennego Pobytu mógłby być adaptowany zabytkowy obiekt (stodoła) przy Przedszkolu w Pakosławiu. Decyzja w ręku radnych rady Gminy.

 

 

 

Listopad, 07.11.2017r                  Wójt – Kazimierz Chudy