Prace związane z pozyskaniem środków na realizację inwestycji rozpoczęto jeszcze w roku 2016. Złożono wniosek do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pozyskanie dofinansowania. W konsekwencji tego w dniach 3 kwietnia oraz 25 lipca 2017 podpisano umowy o udzieleniu pomocy finansowej na realizację tego zadania. Dopiero jednak po podpisaniu aneksu do jednej z umów, w dniu 6 września 2017 roku, przystąpiono do wyboru wykonawcy zadania.

Roboty drogowe wykonał Zakład Murarsko – Betoniarski Krzysztofa Szymkowiaka z Osieka. Koszt wykonania prac budowlanych wyniósł 145.000,00 zł. Na budowę drogi Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości 101.909,00 zł. Pozostałą część kosztów wykonania robót, w wysokości 43.091,00 zł sfinansowano z budżetu Gminy Pakosław.

W ramach zadania wykonano roboty ziemne, wykonano podbudowę betonową o gr. 15 cm, ułożono krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wykonano nawierzchnię z płyt betonowych drogowych sześciokątnych, gr. 10 cm oraz przeprowadzono regulację pionową istniejących studzienek.

 

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: