W odpowiedzi na nabór Gmina Pakosław złożyła dwa projekty. Beneficjentem pierwszego projektu było sołectwo Osiek, a projekt otrzymał nazwę ,,Bliżej siebie pod parasolem i przy muzyce”, natomiast beneficjentem drugiego projektu zostało sołectwo Podborowo, zaś projekt otrzymał nazwę ,,Spotkania przy wspólnym stole”.

Obydwa wnioski zostały ocenione pozytywnie, jednak większą ilość punktów w trakcie oceny otrzymał wniosek sołectwa Osiek, który został zakwalifikowany do dofinansowania i w dniu 13 listopada 2017r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2017r.

W ramach projektu „Bliżej siebie pod parasolem i przy muzyce” zakupione zostało nagłośnienie, które pozwoli na swobodny przekaz informacji podczas zebrań wiejskich, czy umożliwi organizację zabaw tanecznych w świetlicy lub poza nią. Nabyto także 6 kompletów
4 metrowych parasoli, co umożliwi spotkania mieszkańców wsi na świeżym powietrzu, niezależnie od panującej pogody.

Wartość projektu sołectwa Osiek wynosiła 5.464,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego wyniosło 2.732,00 zł.

 

Jagoda PlewaGaleria zdjęć: