W statystyce za rok 2017 najbardziej cieszy liczba urodzeń, bo aż 74, o 29 więcej niż w 2016r. Będzie więc kogo uczyć w naszych placówkach oświatowych, będzie też kto miał pracować na stale przybywającą liczbę rencistów i emerytów. Zmalała, w porównaniu do roku 2016 liczba zgonów –
z 48 do 44 w roku 2017.

     Najszybciej rozwijającą się miejscowością jest Pakosław – 1156 mieszkańców ( wzrost o 31 osób), Podborowo – 73 mieszkańców (wzrost o 7), Sworowo 283 ( wzrost o 6 osób), Golejewko – 257 (wzrost o 4 osoby). Natomiast ubyło mieszkańców w Sowach – 455 (mniej o 16 osób), w Zaorlu – 164 (mniej o 7 osób), w Chojnie – 865 (mniej o 3 osoby).

     Najbardziej zauważalny jest niewielki wzrost liczby mieszkańców, lub nawet spadek w Sowach, Zaorlu, Pomocnie, Białymkale i Osieku. Stąd pytanie, czy za kilka lub kilkanaście lat będzie kogo uczyć w szkole podstawowej w Sowach?

     Zaskoczeniem jest szybko wzrastająca liczba seniorów. W wieku powyżej 60 lat w naszej gminie mieszka 516 kobiet oraz w wieku powyżej 65 lat 302 mężczyzn, łącznie 818 osób. Seniorzy stanowią już 17% mieszkańców gminy, czyli 1/5 naszej gminnej populacji.

     W minionych latach większość środków finansowych z budżetu gminy kierowaliśmy na rozwój opieki przedszkolnej i oświaty gminnej, następnie na rozwój bazy sportowej (jedna z najlepszych w regionie leszczyńskim), kolejno na budowę placów zabaw dla dzieci ( wszystkie miejscowości w gminie wyposażone są w place zabaw).

     Dziś troski władz gminy wymagają potrzeby społeczne seniorów (opieka zdrowotna, opieka socjalna, opieka rehabilitacyjna oraz warunki lokalowe do integracji społecznej). Mocno więc wsłuchiwać się będziemy, wspólnie z Radą Gminy, w głosy członków Klubu Seniora JAWOR i członków Gminnego Koła Emerytów i Rencistów.

 

 

 

Pakosław, 3 stycznia 2018r                                           Wójt – Kazimierz Chudy