Wystarczy *

 

1. wpisać w komputerze adres: www.pamietnikrolnika.pl

2. Przeczytać regulamin

3. Zarejestrować się

4. Opisać swoje gospodarstwo na minimum 5 stronach maszynopisu

 

Nie czekaj. Termin do końca lutego !!!

* Dotyczy rolników, którzy zaczęli gospodarowanie w latach 1990 – 2012.