Pracownicy naukowi z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie skierowali do Prezydenta Andrzeja Dudy lis otwarty, zwracając uwagę na przepis wprowadzający zakaz kandydowania na stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta osobom, które sprawowały je przez dwie kadencje.

     W ocenie naukowców „metodą walki z patologiami w samorządzie nie może być ograniczanie biernego prawa wyborczego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”.

     Naukowcy podkreślili, w oparciu o prowadzone przez nich badania, że „tam gdzie jest ciągłość i stabilność władz na poziomie lokalnym, tam w długim okresie są najlepsze wymierne efekty społeczno – gospodarcze”.

     Eksperci wykazali, że wśród najlepiej zarządzanych polskich gmin osiągających najwyższą efektywność i skuteczność w okresie 1995 – 2016, tylko w około 10 procentach organ wykonawczy sprawował władzę krótko – krócej niż 3 kadencje, natomiast w około 90 procentach gmin wójtowie, burmistrzowie, prezydenci sprawują władzę powyżej 3 kadencji. Do tych gmin należy Pakosław, Jutrosin, Miejska Górka i Bojanowo w powiecie rawickim.

     Zdaniem naukowców SGH „ograniczanie kadencyjności w dużym stopniu uniemożliwi też strategiczne planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego.” Przyszli wójtowie, burmistrzowie wiedząc o tym, że będą sprawować urząd na najwyżej dwie kadencje, nie będą już tak bardzo skłonni do podejmowania gruntownych, wielowymiarowych i długofalowych reform i strategii rozwoju wykraczających swoim zasięgiem poza okres 10 letni” – piszą naukowi eksperci.

     W gminie Pakosław z uporem i determinacją realizujemy już drugą „strategię rozwoju gminy”. Obecna obowiązuje, po uchwaleniu przez Radę Gminy, na lata 2000-2025. Skutecznie, krok po kroku, rozwiązujemy długofalowe problemy gminy – od zaopatrzenia w wodę, poprzez gazyfikację, telefonizację, uzbrojenie w sieć światłowodową po nowoczesną bazę oświatową, sportową, place zabaw dla dzieci, po ochronę przed powodziami. Dokończenia wymaga już tylko sanitacja gminy oraz budowa dróg lokalnych i ulic.

     Przygotowane są dokumentacje techniczne na budowę ścieżek rowerowych, na rewitalizację dużego obszaru w miejscowości Pakosław, na uruchomienie stref rozwoju gospodarczego” w Chojnie oraz Pakosławiu – Góreczkach Wielkich, a także wydzielenie osiedli mieszkaniowych w Pakosławiu i Sowach. Dzięki uzbrojeniu technicznemu budownictwo mieszkaniowe rozwija się w Podborowie, Niedźwiadkach i Osieku.

     Wszystkie rankingi plasują gminę Pakosław wysoko w powiecie i w regionie, w gminie też wprowadzamy nowatorskie rozwiązania:

- pierwsi w powiecie rawickim zbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków dla terenów wiejskich (Chojno)

- pierwsi zakończymy budowę kanalizacji sanitarnych, gdyż już tylko Sworowo i część Góreczek Wielkich pozostały do skanalizowania (wniosek o pomoc unijną pozytywnie oceniony na sanitację Sworowa)

- jesteśmy pierwszą gmina całkowicie zgazyfikowaną (z rur PE a nie stalowych)

- do światłowodów podłączonych jest najwięcej mieszkańców gminy Pakosław (około 70 procent)

- kompleks oświatowo – sportowy w Pakosławiu stał się modelowym przykładem dla gmin wielkopolskich (opinia europoseł Krystyny Łybackiej)

- zbiornik retencyjny w Pakosławiu jest wzorem zagospodarowania turystycznego dla innych akwenów (Jutrosin, Rydzyna i planowana Miejska Górka).

     „Wytykane” przez niektóre osoby zadłużenie inwestycyjne budżetu gminy nie jest przejawem zbędnej konsumpcji, lecz wykorzystania szans inwestycyjnych z dotychczasowych dwóch rozdań unijnych wspierających rozwój gmin. Trzeciej takiej szansy już nie będzie.

 

 

 

Pakosław, 11 stycznia 2018                               Wójt – Kazimierz Chudy