Ludowcy opowiedzieli się za zniesieniem podatku od emerytur (rent), gdyż seniorzy nie tylko zapracowali na emerytury, to jeszcze do budżetu państwa wnieśli niemałe podatki. Zdaniem ludowców, seniorzy powinni być otoczeni opieką wszystkich szczebli samorządu (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), a także instytucji rządowych.

                Sztandarowym pomysłem Konwencji, adresowanym do dzieci, stały się świetlice środowiskowe, nazwane od nazwiska noblisty Władysława Reymonta – autora „Chłopów”  „Reymontówkami”. W każdej gminie powinna powstać chociaż jedna „Reymontówka”, otwarta w godzinach popołudniowych z zajęciami opiekuńczymi, edukacyjnymi, sportowymi i wychowawczymi.

                W naszej gminie funkcjonują już cztery świetlice środowiskowe (w Osieku, Sowach, Białymkale, Golejewku), doskonale wpisują się w społeczność wiejską, bez wielkich nakładów mogą być dostosowane do standardu „Reymontówek”.

 

 

Styczeń, 22.01.2018r                                                     Wójt – Kazimierz Chudy