Najpierw lubiana przez dzieci, również przez rodziców, Pani Bogunia w ubiegłym roku podjęła kształcenie kwalifikacyjne do kierowania (dyrektorowania) placówką przedszkolną.

Obecnie pracownicy Urzędu Gminy w porozumieniu z dyrektor Szkoły Podstawowej w Sowach i dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pakosławiu przystępują do uzgodnień lokalowych i projektowych, a także do wyłonienia pracowni projektowej, która przygotuje adaptację pomieszczeń klasowych na potrzeby 3-oddziałowego przedszkola.

Czekamy na koncepcję adaptacji, na wstępne kosztorysy, by wystąpić do Rady Gminy z projektami uchwał organizacyjnych i finansowych.

Oby tylko znalazły się środki finansowe w budżecie gminy z wyliczanej obecnie nadwyżki budżetowej za 2017 rok! A decyzja i tak będzie trudna, gdyż zderzy się z koncepcją przyspieszenia spłat zadłużenia inwestycyjnego, o czym już dyskutowali radni podczas sesji grudniowej.

 

Pakosław, 29.01.2018r.                                                                                                Wójt – Kazimierz Chudy