Na początku stycznia br informowaliśmy, że w gminie urodziło się o 29 więcej dzieci niż w roku 2016. Przybywa i to znacznie seniorów – kobiet w wieku powyżej 60 roku i mężczyzn w wieku powyżej 65 lat, ludzi jeszcze aktywnych społecznie, z własną rentą lub emeryturą.

Podczas prac nad „Programem rewitalizacji w gminie Pakosław”, następnie dwukrotnych konsultacji społecznych, nasi mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność rozwiązania problemów społecznych w zakresie:

  • zwiększenia aktywności społecznej oraz poziomu integracji mieszkańców,
  • utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Po dyskusji na grudniowej sesji Rady Gminy, w dniu 31 stycznia br odbyło się spotkanie radnych Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia z członkami Klubu Seniora „Jawor” i zarządem Gminnego Koła Emerytów i Rencistów. Umówiono się na wzajemną współpracę, wspieranie finansowe oraz zaproponowano boczne, prawe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu na stałą siedzibę i miejsce spotkań obydwu organizacji senioralnych. Wskazane pomieszczenia nie wymagają wielkich nakładów remontowych, bo tylko około 70.000 zł według wyliczeń specjalisty budowlanego inż. Mirosława Węcłasia.

Drugi problem społeczny zapisany w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017 – 2023”uchwalonym przez Radę Gminy w Pakosławiu uchwała Nr XXIV/182/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. to uruchomienia żłobka – zapis zadania – projekt 1.2.1. pt. „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Pakosław”.

Jak podaje dziennik „Rzeczpospolita” z 2 lutego 2018 roku „żłobków nie ma aż 70% gmin w Polsce. Resort rodziny chce zlikwidować białe plamy…. Pieniądze na sfinansowanie programu pochodzić będą zarówno z budżetu państwa (250mln zł), jak i ze środków zgromadzonych w Funduszu Pracy (200 mln zł). Wiceminister odpowiedzialny za sprawy rodziny – Bartosz Marczuk podaje, że „w ramach tego programy samorząd, który będzie tworzył placówkę, może liczyć na dofinansowanie w wysokości 80% kosztów…, może liczyć nie tylko na budowę nowych miejsc, ale także na adaptację budynków przez niepubliczne podmioty – tłumaczy Marczuk.”

Wracam do zapisów „Programu rewitalizacji”- członkowie zespołu i radni Rady Gminy miejscem na żłobek  wskazali zabytkową stodołę przy Przedszkolu w Pakosławiu. Nie uciekniemy więc od rozstrzygnięcia sposobu zagospodarowania budzącego kontrowersję zabytkowego budynku, a jednocześnie najlepszego miejsca na żłobek, bo powiązanego technicznie i organizacyjnie z zapleczem kuchennym Przedszkola. W krajach zachodnich Europy żłobki łączone są też z obiektami senioralnymi ze względu na „dobre wzajemne oddziaływanie”.

W kraju mamy przykłady zagospodarowania obiektów zabytkowych na podobne cele społeczne, często remontowane są dach i ściany zewnętrzne a środek zabudowany jest konstrukcją stalową i pomieszczeniami użytkowymi (zdjęcia poniżej). Konserwator Zabytków wyraża zgodę na adaptację budynku w Pakosławiu lub na jego rozbiórkę, pod warunkiem postawienia nowego.

Uwaga końcowa – decyzję należałoby podjąć jak najszybciej, bo po listopadowych wyborach większość gmin „rzuci się” po pieniądze z rządowego programu „Maluch +”. Z doświadczenia wiemy, że wygrywają pierwsi z kolejki.

W minionych latach zbudowaliśmy w gminie dla naszych dzieci dobrą bazę oświatową i sportową (wielu mieszkańców nie wierzyło w powodzenie tych kosztownych zadań!), teraz możemy zaangażować się w problemy opieki przedszkolnej. Zadania są dwa: Przedszkole w Sowach i żłobek
w Pakosławiu.

Rezerwy lokalowe i potencjał widzę w zwolnionych klasach Szkoły Podstawowej w Sowach i nie do końca wykorzystanej kuchni z zapleczem Przedszkola w Chojnie. Kuchnia przedszkolna w Chojnie w ramach kateringu może żywić pozostałe placówki przedszkolne i stołówki szkolne. Po co posiłki wozić z Rawicza?

I kolejny potencjał do wykorzystania. Podczas spotkania w dniu 2 lutego br. z podmiotami opracowującymi wniosek finansowy do Marszałka Województwa z „Programu rewitalizacji” szukaliśmy pomysłu na uruchomienie firmy w ramach ekonomii społecznej – świadczącej usługi gospodarcze z zakresu żywienia dzieci, żywienia osób samotnych, utrzymanie zieleni w parku przypałacowym i parku wiejskim oraz zalewie, świadczenia usług opiekuńczych nad niepełnosprawnymi. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) gwarantuje ogromne środki finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach ekonomii społecznej. Tylko musi się nam chcieć, pozytywne przykłady mamy w Rawiczu, Bojanowie, Krobi. Możemy też wejść we współpracę z tamtejszymi podmiotami gospodarczymi.

 

Luty, 05.02.2018r.                                                                                               Wójt – Kazimierz ChudyGaleria zdjęć: