Konkurs dotyczy zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w następującej dziedzinie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Pełna treść ogłoszenia i druki dostępne tutaj