Tym razem samorządy lokalne z coraz większą obawą patrzą na swoje budżety, gdyż za sprawą subwencji ogólnej (część oświatowa, część wyrównawcza, część równoważąca) sytuacja finansowa gmin staje się coraz trudniejsza. Dlaczego? Gdyż maleją poszczególne składniki subwencji ogólnej.

                W gminie Pakosław uchwalony budżet na rok 2018 musieliśmy obniżyć aż o 829.978,00 zł subwencji wyrównawczej, bo tyle mniej otrzymaliśmy subwencji w porównaniu do roku 2017.

                To nie koniec cięć! W dniu 20 lutego 2018roku zostaliśmy powiadomieni o korekcie subwencji oświatowej w „dół” aż o 550.619,00 zł w stosunku do zawiadomienia ubiegłorocznego o poszczególnych składnikach subwencji i o udziale gminy w dochodach z podatku PIT i CIT.  A od kwietnia 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada podwyżkę płac nauczycieli.

                Subwencja oświatowa budżetu Państwa na funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie Pakosław wyniesie w 2018 roku kwotę 4.957.114,00 zł, natomiast faktyczny koszt funkcjonowania placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, dowóz uczniów) zamyka się kwotą 7.378.824,00 zł, a więc w tym roku budżet gminy dołoży do oświaty 2.421.710,00 zł.

A w roku ubiegłym dodatkowo ponieśliśmy wydatki na dostosowanie sieci szkolnej do reformy oświaty (likwidacja gimnazjów). I tak to do subwencji oświatowej dokładamy od wielu lat.

                W naszej gminie oświatę stawiamy na pierwszym miejscu, znani jesteśmy wokół z wysokiego standardu naszych obiektów, jak również z wysokiego poziomu opieki nauczania w przedszkolach i szkołach.

                Środowisko oświatowe w minionym półroczu „przekonało” radnych Rady Gminy do odstąpienia od reformy obsługi księgowo-finansowej w naszych placówkach, a odstąpienie od utworzenia Centrum Usług Wspólnych (CUW) kosztować będzie według wstępnych wyliczeń około 150.000, złotych.

                Od września 2018 roku na Sowach nie może funkcjonować oddział Przedszkola, lecz samodzielne Przedszkole (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej). Zapowiadana jest też zmiana sposobu dożywiania uczniów, a więc kolejne wydatki finansowe budżetu.

                Jest więc o co się martwić! A sołectwa oczekują u siebie kolejnych inwestycji w drogi i ulice wiejskie oraz chodniki.

 

 

Luty, 28.02.2018                                                                                             Wójt – Kazimierz Chudy