To proces łączący różne grupy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe – wokół inwestycji, które pomogą w rozwiązaniu problemów społecznych.

                Naszym zaniedbanym obszarem w Pakosławiu to obszar ulic Młyńskiej, Rolniczej, Parkowej, Olbiny, 40 – Lecia, a w nim obiekty poprzemysłowe byłej mieszalni pasz, świątynia wymagająca pilnego remontu, park przypałacowy i wiejski, ulica Młyńska oraz pozostałe uliczki i ścieżki okołoparkowe, a także infrastruktura sportowa i oświatowa wymagająca doinwestowania.

                Przygotowany przez nas projekt pt. „Rewitalizacja obszaru Pakosławia szansą na aktywizację społeczności lokalnej” podejmuje wspólnie ważne problemy społeczne: integruje mieszkańców wokół remontu świątyni, utworzenia izby muzealnej w wieży kościoła, odbudowanie takich zawodów jak pszczelarstwo, młynarstwo, mleczarstwo, rzemiosło artystyczne, wzmocnienie edukacji nauczycieli i młodzieży, rozbudowanie aktywności sportowej (sekcja koszykówki, łyżwiarstwo, tenis ziemny, siłownia zewnętrzna), zorganizowanie lokalu dla seniorów, poprawienie bezpieczeństwa komunikacyjnego w parku.

                W naszym projekcie – wniosku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczestniczą: główny beneficjent - gmina z radnymi i pracownikami Urzędu oraz dwaj partnerzy: parafia z proboszczem, radą parafialną i wiernymi oraz pałac z prywatnym właścicielem i przygotowaną renowacją parku oraz przebudową stodoły na salę edukacyjno – konferencyjną.

                Niewiele już czasu pozostało na złożenie wniosku. Termin upływa 30 marca, a konkurencja o pozyskanie unijnego wsparcia będzie bardzo duża. Wnioski o rewitalizację rynków składają z powiatu rawickiego Rawicz i Jutrosin. Trzymajmy wiec kciuki i wspierajmy nasz wniosek.

                „Program rewitalizacja Pakosławia” obejmuje o wiele więcej zadań, o czym już pisaliśmy , może być realizowany do 2023 roku, a więc przygotowane jest działanie dla następców po listopadowych wyborach. Takie zapisy zawarte są w uchwale Rady Gminy w Pakosławiu nr  XXVI/201/2017 z 29.06.2017 roku.

 

 

Marzec, 6.03.2018                                                                                         Wójt – Kazimierz Chudy