Powitowy Lekarz Weterynarii w Rawiczu przekazuje ulotki do wykorzystania wśród hodowców trzody chlewnej.

Przykładowe wzory dokumentów stanowią poniższe załączniki.Załączniki: