O godz. 1315 po stwierdzeniu prawomocności obrad, zebranych powitał i w dalszej części posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak.
W Sesji udział wzięło 14 radnych.

Rada podczas XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

 

  1. Uchwała Nr XXXIII/258/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023;
  2. Uchwała Nr XXXIII/259/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).