W sobotę 29 sierpnia 2015 roku w sołectwie Białykał odbyły się Dożynki Gminne. Dożynki to okazja do podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę i poświęcenie. Święto plonów rozpoczęło się o godz. 17.30 korowodem dożynkowym, który rozpoczął się od sklepu i udał się na łąkę gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. O to, aby godnie przyjąć dożynkowych gości, w wyjątkowy sposób zadbali mieszkańcy miejscowości przygotowując okolicznościowe dekoracje. Każda rodzina ozdobiła swoja posiadłość dekoracjami dożynkowymi. Wieś wyglądała przepięknie. Ozdoby były przeróżne – od pojedynczych wiązek zboża czy kwiatów dekorujących płoty, przez snopy zbóż aż po całe scenki rodzajowe wykonane z płodów rolnych.

W uroczystościach uczestniczyli rolnicy z terenu gminy Pakosław, zaproszeni goście, duchowni, przedstawiciele firm, grupy wieńcowe i grupy artystyczne, mieszkańcy oraz wystawcy.

Starostowie dożynek Pani Elżbieta Głowacz oraz Pan Ryszard Ziębikiewicz przekazali Wójtowi Gminy panu Kazimierzowi Chudemu chleb wypieczony z tegorocznej mąki. Wójt obiecał podzielić bochen sprawiedliwie, tak by starczyło go na cały rok.

Obrzęd dożynkowy oraz przyśpiewki przygotował i wykonał zespół ludowy „Chojnioki” i „Młode Chojnioki” z Chojna.

Występy artystyczne były dziełem zespołu „Chojnioki”, i Młode Chojnioki”,dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sowach, Wiktorii Łakomej z Osieka, Joanny Kryś z Osieka. Ze względów technicznych nie wystąpiła nieformalna grupa dorosłych tancerzy- szkoda ale miejmy nadzieje, że jeszcze ich zobaczymy na naszych parkietach. Wieczorem do tańca przygrywał zespół muzyczny REVERSE pod kierunkiem Przemysława Matuszaka z Pakosławia. Na dożynki gminne przybyło wielu mieszkańców naszej gminy.

Wieńce dożynkowe odebrali: Mirosław i Janina Biechowiak ze Sów, Roman i Zofia Kozica z Góreczek Wielkich, Tomasz Michalski z Golejewka, Przemysław i Bernadeta Maciejak z Pomocna, Mariusz i Karolina Pieprzyk z Podborowa, Sławomir i Barbara Mazurek z Białegokału, Jarosław i Ewa Kaczor ze Sworowa, Marcin i Karolina Rojda z Chojna, Roman i Mieczysława Kuźnia z Osieka, Michał i Paulina Wawrzyniak z Pakosławia, Konrad i Ilona Stachowscy z Golejewa, Paweł Sierpowski z Karoliną, Waldemar i Edyta Snella z Dębionki, Zenon i Anna Jankowiak z Ostrobudek.
Na szczególne wyróżnienie i podziękowanie za wykonanie wieńcy dożynkowych należy się paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, a były to: Mieczysława Plewa, Walentyna Szkaradek oraz Renata Talaga ze Sów, Elżbieta Głowacz i Anna Kustra z Białegokału, Maria Burak i Stanisława Chuda z Zaorla, Janina Wojtyczka i Małgorzata Deka z Golejewka, Kinga Płóciennik, Irena Fabiś i Zofia Kozica z Góreczek Wielkich, Teresa Konieczna i Aniela Lorek z Pakosławia, Maria Krzyżosiak i Maria Basińska z Pomocna, Aleksandra Osiecka i Weronika Bruder z Osieka, Maria Lorenc i Jolanta Lisiecka z Golejewa, Katarzyna Celka, Elżbieta Andrzejewska z Chojna.

Barbara Konopka