Podczas konferencji naukowej – historycy przedstawili wkład strażaków sprzed 100 -150 laty w przygotowanie i wywalczenie niepodległości.

                Niewielu Polaków uświadamia sobie, że w okresie rozbiorów zorganizowanych zostało blisko
3 tysiące ochotniczych straży pożarnych, szczególnie w małych miasteczkach i środowiskach wiejskich, tworząc prawie 100 tysięczną rzeszę umundurowanych ochotników, przekształconych 100 lat temu w oddziały powstańcze lub włączone do organizujących się wojsk odzyskującej niepodległość Ojczyzny.

                W świadomości Polaków do dziś pozostał wizerunek strażaka – patrioty, walczącego o wyzwolenie i budującego podstawy niepodległego Państwa Polskiego.

                Niewielu rodaków też pamięta, że ks. Jerzy Popiełuszko był kapelanem strażaków, a papież Święty Jan Paweł II podczas wizyty w ojczyźnie zawsze spotykał się i zwracał się ze słowami wdzięczności do strażaków.

                Podczas spotkania w Sejmie strażacy zadeklarowali prawie w każdej miejscowości świętować 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości, a dodatkowo w Wielkopolsce 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego.

 

 

Kwiecień, 17.04.2018r                                                  Wójt – Kazimierz Chudy

 

 Galeria zdjęć: