Rada podczas XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały
w sprawie:

  1. Uchwała Nr XXXV/266/2018 w sprawie podziału Gminy Pakosław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  2. Uchwała Nr XXXV/267/2018 w przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2017 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  3. Uchwała Nr XXXV/268/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pakosław a Miastem Leszno w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej.

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).