Niedawno uzyskaliśmy zgodę na gazyfikację Podborowa, przekonaliśmy też Firmę INEA z Poznania do budowy kolejnych linii światłowodowych.

                Obecnie w budowie jest linia światłowodowa do Strefy Gospodarczej w Góreczkach Wielkich (tereny przyległe do drogi powiatowej przy składowisku gruzu od strony Pakosławia i od strony Góreczek Wielkich) i, jeśli mieszkańcy będą zainteresowani, do Góreczek Wielkich.

                W opracowaniu jest też dokumentacja techniczna na doprowadzenie światłowodu nad zalew – ulicą Turystyczną (do osiedla mieszkaniowego i terenu przeznaczonego pod budowę „Domu dla Seniorów”).

                Po doprowadzeniu sieci wodno-kanalizacyjnej do zabudowań na ulicy Ogrodowej w Pakosławiu, w opracowaniu są dokumentacje gazyfikacyjne, a także dokumentacja uzbrojenia w wodę i kanalizację nowopowstałych ulic w obrębie ulicy Francuskiej w Pakosławiu.

 

 

Maj, 2.05.2018r                                Wójt – Kazimierz Chudy