(komunikat nr 39 z 14 marca br. i komunikat nr 40 z 16 marca br.) nie maleje pozytywna ocena samorządów, w przeciwieństwie do Rządu, Sejmu i Senatu.

                Ocena przedstawia się następująco:

- samorządy    - 69 procent ocen pozytywnych

- rząd                - 41 procent ocen pozytywnych

- sejm i senat  - 27 procent ocen pozytywnych

                Ostatnio – w apelu samorządowców do Prezydenta RP czytamy:

„…. w debacie publicznej, która odbyła się po ujawnieniu systemu dodatkowych pensji w formie nagród, jakie wypłacił sobie rząd, w ogóle nie było mowy o wynagrodzeniach samorządowców. Temat ten pojawił się tylko i wyłącznie w reakcji władz partii rządzącej na spadek notowań w sondażach, jaki nastąpił w wyniku medialnej burzy wokół nagród dla ministrów.” – czytamy w oświadczeniu.

                Samorządowcy nie zawinili, a też mają być karani?

 

 

 

Maj, 18.05.2018r                              Wójt – Kazimierz Chudy