Rada podczas XXXVI Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

 1. Uchwała Nr XXXVI/269/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Pakosław z wykonania budżetu za rok 2017;
 2. Uchwała Nr XXXVI/270/2018 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pakosław z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2017 rok;
 3. Uchwała Nr XXXVI/271/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
 4. Uchwała Nr XXXVI/272/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/158/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;
 5. Uchwała Nr XXXVI/273/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/172/2017 rady Gminy Pakosław z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących etat łączony;
 6. Uchwała Nr XXXVI/274/2018 w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 7. Uchwała Nr XXXVI/275/2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pakosław;
 8. Uchwała Nr XXXVI/276/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/258/13 w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dnia 29 października 2013r.;
 9. Uchwała Nr XXXVI/277/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/128/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z 21 lipca 2016 roku;
 10. Uchwała Nr XXXVI/278/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
 11. Uchwała Nr XXXVI/279/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018 – 2021;
 12. Uchwała Nr XXXVI/280/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.                                     

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady oraz sprawozdanie Pana Wójta znajdują się również na stronie BIP.

 Galeria zdjęć: