zwołanych przez Sołtysów,
w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
na 2016 rok.
1. Pakosław, Dom Strażaka, 14 września 2015 r., godz.19,30 ,
wysokość środków na sołectwo -31.876,56 zł,

2.Chojno, Dom Kultury Chazackiej, 15 września 2015r.,godz.19,30,
wysokość środków na sołectwo - 31.876,56 zł,

3.Golejewo, Świetlica, 17 września 2015r., godz.20,00,
wysokość środków na sołectwo -11 507,44 zł ,
II termin zebrania ,23 września 2015r.,godz.20,00

4.Sowy, Świetlica Wiejska, 17 września 2015r., godz.19,00,
wysokość środków  na sołectwo -21 580,43 zł,

5.Góreczki Wielkie, Świetlica Wiejska, 24 września 2015r.,godz.19,00,
wysokość środków  na sołectwo -13.802,55 zł,

6.Osiek ,Świetlica Wiejska, 21 września 2015 r., godz,19,00,
wysokość środków  na sołectwo - 23 588,66 zł,

7.Kubeczki, Dębionka, Świetlica Wiejska Kubeczki ,23 września 2015r., godz.19,00, wysokość środków na sołectwo -9 945,49 zł,

8.Białykał, Świetlica Wiejska, 23 września 2015r., godz.19,00,
wysokość środków  na sołectwo - 11 507,44

9.Sworowo, Świetlica Wiejska, 24 września 2015r., godz.19,00,
wysokość środków na sołectwo -15 332,63 zł,

10.Pomocno, Świetlica Wiejska, 17 września 2015r.,godz.20,00,
wysokość środków  na sołectwo - 11 316,18 zł,

11.Ostrobudki,Świetlica Wiejska, 24 września 2015r., godz.19,00,
wysokość środków na sołectwo - 11 698,70 zł,

12.Golejewko,Świetlica Wiejska,18 września 2015r.,godz.19,00,
wysokość środków na sołectwo - 14 535,71 zł,

13.Niedźwiadki, Dom Mieszkalny, 21 września 2015 r.,godz.19,00,
wysokość środków na sołectwo- 9 276,08 zł,

14.Podborowo, Dom Mieszkalny, 22 września 2015r.,godz.19,00,
wysokość środków  na sołectwo -  8 447,29 zł,

15.Zaorle,Świetlica Wiejska,18 września 2015r., godz.19,00,
wysokość środków na sołectwo - 12 049,34 zł.